آلودگی نوری چیست؟

آلودگی نوری چیست؟

آلودگی نوری چیست؟ آلودگی نوری چیست؟ بسیاری از افراد با آلودگی هوا و یا آب آشنا هستند اما اطلاعی از آلودگی نوری ندارند. امروزه هنگام شب انسان ها قادر به دیدن ستاره ها و نورهای آسمان نیستند که علت آن نورهای مصنوعی تولید شده توسط بشر است. در زمان های گذشته افراد به سادگی با […]

نوشته شده در تاریخ 14 خرداد, 1399